Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι να ψηφήσουν στην online δημοσκόπηση στην σελίδα μας στο facebook για τον χρόνο διεξαγωγής των σεμιναρίων του Συλλόγου μας.

03/03/2023

Πατήστε στο παρακάτω link και επιλέξτε ημέρα

https://www.facebook.com/groups/360483718013624/permalink/1289753405086646