ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

9/1/2020

΄΄ Το τοπίο άλλαξε ΄΄

Ολοκληρώθηκε η απογραφή για την Περιουσιακή Κατάσταση του Συλλόγου μας, κινητή και ακίνητη, και συντάχθηκε έγγραφο από την Εξελεγκτική Επιτροπή το οποίο παραδόθηκε στο Δ.Σ. Το περιουσιολόγιο του Συλλόγου μας θα είναι μόνιμα ΕΔΩ σε δημόσια θέα για όλα τα μέλη μας. Στο εξής θα είστε όλοι ενήμεροι για αυτό το θέμα. Όλα στο φως. Υπό την παρούσα Διοίκηση καμία μεταβολή δεν θα υπάρξει και για το παραμικρό, χωρίς απόφαση του Δ.Σ υπογεγραμμένη, με ενημέρωση του σώματος όπως προβλέπει το Καταστατικό και η Νομοθεσία. Η περιουσία του Συλλόγου δεν είναι ούτε του Πρόεδρου για να αποφασίζει μόνος του για την μοίρα της, ούτε κανενός άλλου, είναι ΌΛΩΝ μας. Ο εξοπλισμός του Συλλόγου θα είναι εκεί που πρέπει μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα που τηρούνται πλέον στο αρχείο μας. Τα παρατράγουδα του παρελθόντος ΤΕΛΟΣ. Παρακαλώ το Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή να εποπτεύει το θέμα αυστηρώς.

Συσκευές που είχαν στην κατοχή τους συνάδελφοι μας χωρίς απόφαση του Δ.Σ , η χωρίς την χρεωστική διαδικασία στο Βιβλίο που έφτιαξε ο κ. Αντιπρόεδρος , επιστράφηκαν πίσω.

Για συσκευές που που δεν επιστράφηκαν πίσω από συγκεκριμένο άτομο ακολουθήθηκε η εξώδικος διαδικασία.

Το αρχείο θα ανανεώνεται όποτε υπάρχει μεταβολή και θα έχει κωδικό πρόσβασης για τον οποίο θα ενημερώνονται τα Μέλη μας προσωπικά

Εκ του Δ.Σ 73s

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ——> ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ