Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΗΜΕΡΑ


VOACAP Online HF Predictions (Amateur Radio)

VOACAP (Voice of America Coverage Analysis Program for HF Propagation

http://www.voacap.com/hf/

Ένα πρόγραμμα online που μας δίνει μια πρόβλεψη για ένα επιτυχές QSO με έναν σταθμό στα HF ανάλογα με την απόσταση του από εμάς και σύμφωνα με την ημέρα και την ώρα . Η ανάλυση βεβαίως συμπεριλαμβάνει και άλλες επιστημονικές παραμέτρους. Είναι ένας καλός οδηγός για να κάνουμε έναν σταθμό που ζητάμε γιατί μας προτείνει την ώρα και την μπάντα που έχουμε τις πιθανότητες να το πετύχουμε. Βεβαίως πρέπει να του ορίσουμε κάποια δεδομένα όπως κεραίες, ισχύ , διαμόρφωση, QTH κλπ. Είναι μια καλή αρχή μελέτης γενικών κανόνων της διάδοσης για του συναδέλφους που ξεκινούν τα DX. Η διάδοση βεβαία είναι ένα άναρχο σύστημα αλλά έχει και αυτή κάποιες σταθερές, και η κυριότερη είναι ότι το “παλεύουμε”.

http://www.voacap.com/hf/

Καλά DX SV3GKU


Αστρονομικά δεδομένα και δείκτες που επηρεάζουν την διάδοση

http://www.hamqsl.com/solar.html