Ενημέρωση της Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών για την εγγραφή μας στο νέο μητρώο της Πολιτικής Προστασίας.

03/03/2023

Φίλοι και συνάδελφοι την ερχόμενη Τετάρτη 8-3-2023 στα γραφεία του συλλόγου μας 19.00-21.00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την εγγραφή μας στο νέο μητρώο της πολιτικής προστασίας. Θα γίνουν διευκρινήσεις στους εθελοντές για θέματα που αφορούν τους ιατρούς, τις βεβαιώσεις κλπ.