ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ

Περιοχή 1

 

1. Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ)
2. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος (Σ.Ρ.Ε)
3. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Ελλάδος(Ε.Ρ.Δ.Ε)
4. Σύλλογος Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών

 

Περιοχή 2

 

1.Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος (Ε.Ρ.Β.Ε)
2. Ομάδα Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλονίκης
3. Ραδιολέσχη Έδεσσας
4. Συλλογος Ραδιοερασιτεχνών Καστοριάς
5. Συλλογος Ραδιοερασιτεχνών Κοζάνης
6. Ραδιολέσχη Φλώρινας

 

Περιοχή 4

 

1. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας
2. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Τρικάλων
3. Ραδιολέσχη Καρδίτσας
4. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας

 

Περιοχή 5

 

1. ¨Ενωση Ραδιοερασιτεχνών Δωδεκανήσου
Περιοχή 6
1. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Ιωαννίνων

 

Περιοχή 7

 

1. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Θράκης
2. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Καβάλας
3. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Νομού Σερρών
4. Τηλεπικοινωνιακή Ένωση Θράκης

 

Περιοχή 8

 

1. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων
2. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Ν. Λευκάδος
3. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Αιγαίου
4. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου
5. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Κέρκυρας

 

Περιοχή 9

 

1. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης

 


 
Greek Ham Radio Links
1. Radio Amateur Association of Greece R.A.A.G.
2. Radio Amateur Society of Hellas R.A.S.H.
3. Radio Amateur Association of West Peloponnese (SZ3P) R.A.A.W.P.
4. Thessaloniki Amateur Radio Group (SZ2T) T.A.R.G.
5. Radio Amateur Union of Northern Greece (SZ2TSL) R.A.U.N.G.
6. Radio Amateur Union of Western Macedonia E.R.A.D.Y.M.
7. Radio Amateur Association of Ilia R.A.A.IL.
8. Radio Amateur Club of Pieria (SZ2RCP) R.A.C.P.
9. Radio Amateur Association of Serres (SZ7SER) R.A.A.S.
10. Radio Amateur Association of Kavala (SV7KVL) R.A.A.K.
11. Radio Amateur Association of Crete R.A.S.C.
12. Radioamateur Union of Thessaly (SZ4THE) R.U.T.G.
13. Radio Amateur Union of Northern Aegean (SV8LSV) R.A.U.N.A.
14. Radio Amateur Union of Trikala R.A.U.T.
15. Radio Club of Lefkas (SZ8L) SZ8L
16. Radio Amateur Union of Ioannina R.A.U.I.
17. Radio Amateur Club Of Preveza SZ6P
18. Radio Amateur Club Of Edessa SZ2EDE
19. Radio Amateur Club Of Karditsa SZ4KRD R.C.K.
20. Radio Amateur Club Of Magnisia SZ4SRM
21. Thrace Radio DX Group SZ7TRC
22. Telecommunication Union of Thrace SZ7XAN
23. Kerkyra DX & Digital Club KDXDC
24. Radio Amateur Union of Dodecanese RAUD

Cyprus Ham Radio Links
1. Cyprus Amateur Radio Society C.A.R.S.
2. Cyprus Amateur Radio Society – Lemesos Section C.A.R.S.L.S.

International Ham Radio Links
1. International Amateur Radio Union I.A.R.U.
2. Qrz.com Qrz.com
3. Eham.net Eham.net
4. World Wide HamCall Callsign Center HamCall