Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές στην ΕΡΔΥΠ 29/01/2023

29/01/2023

Τακτική Γενική Συνέλευση ΄΄εγινε στις 29/01/2023 και εκλογές για νέο Δ.Σ και Εξελεγκτικη Επιτροπή.

Αποτελέσματα σύμφωνα με την εικόνα.


Διοικητικός Απολογισμός : Ψήφισαν 39, Ναι 36, Όχι 1, Λευκά 2.
Οικονομικός Απολογισμός : Ψήφισαν 39, Ναι 35, Όχι 3, Λευκό 1.
Προϋπολογισμός : Ψήφισαν 39, Ναι 34, Όχι 3, Λευκά 2

Για την εκλογή των υποψηφίων Ψήφισαν 39 , Έγκυρα 37, Άκυρα 2.

Στο νέο ΔΣ θα ειναι οι 7 πρώτοι σε ψήφους και στην νέα Εξελεγκτική Επιτροπή οι 3 πρώτοι.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση η εθελουσία υπαναχώρηση.

73 SV3GKU