Περιπολίες δασοπροστασίας

 

 

Ιούλιος - Αύγουστος 2000

Ομάδα του Συλλόγου μας μαζί με εθελοντές και από άλλεςεθελοντικές οργανώσεις, ξεκίνησαν με την υποστήριξη του Δήμου Πάτρας  περιπολίεςδασοπροστασίας στο δασύλλιο της Πάτρας και τις γύρω περιοχές για την πρόληψη πυρκαγιών. Ο Δήμος της Πάτρας μας ενίσχυσε προσφέροντάς μας υλικό υποστήριξης.