(Updated) Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Ενημερώθηκε 01/11/2023

Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών ΄Β Περιόδου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Ενημερώνουμε τους φίλους μας που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη ότι σύμφωνα με απόφαση που λάβαμε, η ημερομηνία των εξετάσεων θα είναι Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2023  και ώρα 09:00.

Δικαιολογητικά μέχρι και την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

https://radioerasitexnes.gov.gr/


Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΟ ΥΜ Ε

 1. Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 &
  Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου) Β΄ Περιόδου 2023, την Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα
  09:00.
 2. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων (ισόγειο) της Δ/νσης Μεταφορών και
  Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας (Σταγείρων αρ. 23, Πάτρα).
 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
  Οικονομικού Χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα.
  Επίσης, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να έχουν
  συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό
  σχολείο.
 4. Η κατάθεση των δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνεται μέσω της
  ηλεκτρονικής πλατφόρμας του πληροφοριακού συστήματος Ραδιοερασιτεχνισμός στην ηλεκτρονική
  διεύθυνση https://radioerasitexnes.gov.gr/ham (Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στις Εξετάσεις
  Απόκτησης Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη).
 5. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας θα μπορεί να
  δέχεται όλες τις αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά οι οποίες θα έχουν υποβληθεί μέχρι και την Τρίτη
  05 Δεκεμβρίου 2023.
 6. Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:
  α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την
  ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
  β. Σε περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά
  έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και τη μόνιμη διαμονή τους
  συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής, όπου προβλέπεται.
  γ. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η
  συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου (ο ανήλικος
  πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου).
  δ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.
 7. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι.
  Εφόσον δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι, μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός
  υποψήφιος) εάν οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπεμφθούν σε άλλη υπηρεσία Μετ/ρών & Επικ/νιών της
  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά από προηγούμενη συνεννόηση.
 8. Οι υποψήφιοι, για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα επιδεικνύουν στην
  Επιτροπή, εισερχόμενοι στην αίθουσα εξετάσεων, την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο
  αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής
  Διαδικασίας (Ν. 2690/99, ΦΕΚ 99/Α/1999).
 9. Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα,
  αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών
  επιλογών σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011.
  Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Π.Δ.Ε., στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση,
  παρακαλείται να πληροφορήσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
  Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
  της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
  O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
  Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ

Την ημέρα των εξετάσεων ως είθισται μέλη από το Δ.Σ της ΕΡΔΥΠ θα προσπαθήσουν να παρευρίσκονται πλησίον του χώρου των εξετάσεων για ηθική συμπαράσταση.

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους !!

Εκ του Δ.Σ

Ο Αντιπρόεδρος

SV3GKU Κοντογούρης Αλέξανδρος

sv3qub@gmail.com sv3gku@gmail.com

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ —> ΕΔΩ

Πληροφορίες και στην ομάδα μας στο Facebook

facebook : https://www.facebook.com/groups/360483718013624

Κατεβάστε την ύλη από τα παρακάτω LINK :

Ερωτηματολόγιο Εξετάσεων για SV (Μεγάλη άδεια)

Ερωτηματολόγιο Εξετάσεων για SΥ (Μικρή άδεια)

Προετοιμασία εξετάσεων για το κινητό από τον SV8RRS