Έγινε σύσταση του Δ.Σ της Ε.Ρ.ΔΥ.Π σήμερα 14-6-2021 σε Σώμα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 6ης Ιουνίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14/6/2021

Έγινε σύσταση του Δ.Σ της ΕΡΔΥΠ σήμερα σε Σώμα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 6ης Ιουνίου.

Έλαβαν όλες τις παρακάτω οργανικές θέσεις οι Συνάδελφοι παμψηφεί !

Πρόεδρος: Κοντογούρης Αλέξανδρος SV3GKU

Αντιπρόεδρος : Αντωνόπουλος Γεώργιος SV3QUB

Γραμματέας : Αντωνόπουλος Αλέξιος SV3ORU

Ταμίας : Καλογιάννης Νικόλαος SV3RJT

Μέλος : Ηλιόπουλος Δημήτριος SV3GKX

Μέλος : Λάππας Κωνσταντίνος SV3CGZ

Μέλος : Κρασσάς Ντίνος SV3IEG

Εκ του Δ.Σ SV3GKU Κοντογούρης Αλέξανδρος