Τετάρτη σήμερα 27 Ιουλίου και η σύναξη της Ε.Ρ.ΔΥ.Π θα γίνει στο Πυροφυλάκιο του Δασυλλίου.

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι , Τετάρτη σήμερα 27 Ιουλίου και η σύναξη της Ε.Ρ.ΔΥ.Π θα γίνει στο Πυροφυλάκιο του Δασυλλίου.

Επί το Κύριο έργο του Συλλόγου και σήμερα που ειναι οι πυρασφάλεια κατά την διάρκεια της τρέχουσας επικίνδυνης περιόδου.

73SV3GKU