Ε.Ρ.ΔΥ.Π – Υπηρεσίες Πυρασφάλειας – Ιούνιος 2022

Τηλ Π.Υ : 199

Συχνότητες Έκτακτης Ανάγκης 145.450 , Εφεδρική RU-84

Υπεύθυνοι ΟΕΑ : SY3ADB SV3RJT SY3AZH

Καλή και ήσυχη αντιπυρική περίοδο

73

SV3GKU