Θα γίνει ανανέωση στα καρτελάκια της Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών (Ο.Ε.Α) για την περίοδο 2021-2023 σύμφωνα και με την νέα σύσταση του Δ.Σ της Ε.Ρ.ΔΥ.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/8/2021

Θα γίνει ανανέωση στα καρτελάκια της Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών (Ο.Ε.Α) για την περίοδο 2021-2023 σύμφωνα και με την νέα σύσταση του Δ.Σ της Ε.Ρ.ΔΥ.Π.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ειναι μέλη του Συλλόγου στην Ο.Ε.Α να αποστείλουν email στον Κώστα SV3ARF : sv3arf@gmail.com με τα παρακάτω στοιχεία :

1/ Διακριτικό Κλήσης

2/ Όνομα και Επώνυμο

3/ Φωτογραφία (jpg)

με θέμα μηνύματος το διακριτικό κλήσης τους π.χ SV3GKU.

Οι παλιοί που έχουν στην κατοχή τους ήδη καρτελάκι δεν χρειάζεται να ξαναστείλουν στοιχεία εκτός και αν έχει αλλάξει κάτι από τα στοιχεία τους πχ το διακριτικό τους η απλώς θέλουν να αλλάξουν την φωτογραφία τους.

Αυτοί που θα παραλάβουν τις καινούργιες κάρτες θα πρέπει να παραδώσουν τις παλαιές.

Οι κάρτες θα ειναι υπογεγραμμένες και από τον υπεύθυνο του Δήμου Πατρέων.

Παρακαλώ τα στοιχεία να σταλούν το συντομότερο δυνατόν και έως Κυριακή 22/8/2021

Ο Πρόεδρος

SV3GKU