Τεμπών 2 - 26333 Πάτρα. Ανοιχτά τις Τετάρτες 19:00 - 21:00, Τον Αύγουστο κλειστά, ------------------------- e-mail : sz3p@erdyp.gr sz3perdyp@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/groups/360483718013624/ Πρόεδρος: sv3gku@gmail.com Αντιπρόεδρος : sv3qub@gmail.com

ERDYP ΕΡΔΥΠ

Qatar Oscar 100 with SDR Console

6/6/2019

Πληροφορίες για ρυθμίσεις του προγράμματος SDR CONSOLE για όποιον συνάδελφο ραδιοερασιτέχνη του συλλόγου ενδιαφέρετε να ασχοληθεί με τον γεωστατικό δορυφόρο QO-100

https://www.f5uii.net/en/reception-satellite-qatar-oscar-100-phase-4a-eshail-2-sdr-console-sdr-radio-software/5/?fbclid=IwAR37mJ0hDSIV3N3ABXiMbSJPQk_h9yVxBtJkENB9RtE6Rt2WgwSrBjWN_zY

Leave a Reply