Τεμπών 2 - 26333 Πάτρα. Ανοιχτά τις Τετάρτες 19:00 - 21:00, Τον Αύγουστο κλειστά, ------------------------- e-mail : sz3p@erdyp.gr sz3perdyp@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/groups/360483718013624/ Πρόεδρος: sv3gku@gmail.com Αντιπρόεδρος : sv3qub@gmail.com

ERDYP ΕΡΔΥΠ

Τετάρτη σήμερα 27 Ιουλίου και η σύναξη της Ε.Ρ.ΔΥ.Π θα γίνει στο Πυροφυλάκιο του Δασυλλίου.

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι , Τετάρτη σήμερα 27 Ιουλίου και η σύναξη της Ε.Ρ.ΔΥ.Π θα γίνει στο Πυροφυλάκιο του Δασυλλίου.

Επί το Κύριο έργο του Συλλόγου και σήμερα που ειναι οι πυρασφάλεια κατά την διάρκεια της τρέχουσας επικίνδυνης περιόδου.

73SV3GKU