Τεμπών 2 - 26333 Πάτρα. Ανοιχτά τις Τετάρτες 19:00 - 21:00, Τον Αύγουστο κλειστά, ------------------------- e-mail : sz3p@erdyp.gr sz3perdyp@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/groups/360483718013624/ Πρόεδρος: sv3gku@gmail.com Αντιπρόεδρος : sv3qub@gmail.com

ERDYP ΕΡΔΥΠ

QSL

FOR SZ3P

QSL Cards : LoTW,  Direct,  e-QSL,  Bureau.

RADIO AMATEUR ASSOCIATION WEST PELOPONNESE
PO Box 12
26003 PATRA
Greece

Callsign managers and directors  SV3GKU SV3QUB

https://www.qrz.com/db/SZ3P

—————————————————————————————————————-

Leave a Reply