Ένωση Ράδιο ερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου -ΕΡΔΥΠ

AWARD RESULTS FOR SZ3PMBG19

No ~001~ SP4OLP Bogusław Szymański

No ~002~ DL4YCD Juergen Keller

No ~003~ SY1CVS Dionysios A. Raptis Operator Award

No ~004~ F8NHF Douliez Denis

No ~005~ SP5GDY Henryk Blonski

No ~006~ UA9TK Alex Muzafarov

No ~007~ SV3SKM Dimitris Mouroutis Operator Award

Νο ~008~ OE8MKQ Michael Klaus Kornhoff

No ~009~ US3LX Len N.Kholod