ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΡΔΥΠ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ιουλίου 2019

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαϊάς:

https://www.civilprotection.gr/el/daily-fire-prediction-map

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΔΥΠ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ΘΕΣΗ ΔΑΣΣΥΛΙΟ
     
Δευτέρα 1/7/2019           SV3GKU  SV3GKX
Τρίτη 2/7/2019           SV3RJT  SV3SFK
Τετάρτη 3/7/2019           SY3AZH  SY3ADB
Πέμπτη 4/7/2019           SV3QUD  SV3SFJ
Παρασκευή 5/7/2019           SV3QUG  SY3BEJ
Σάββατο 6/7/2019           SV3ARF  SV3RJT
Κυριακή 7/7/2019           SY3CRC  SV3IEG
     
Δευτέρα 8/7/2019           SY3ADB SV3GKX
Τρίτη 9/7/2019           SV3SFK  SV3SFH
Τετάρτη 10/7/2019           SV3DVK  SV3DVW
Πέμπτη 11/7/2019           SV3QUG  SV3IEG
Παρασκευή 12/7/2019           SY3AZH  SV3IDB
Σάββατο 13/7/2019           SV3ORU  SV3IDD
Κυριακή 14/7/2019           SY3ADB  SV3ARF
     
Δευτέρα 15/7/2019           SV3RJT  SV3ORE
Τρίτη 16/7/2019           SV3QUB  SY3BEJ
Τετάρτη 17/7/2019           SV3GKU  SV3GKX
Πέμπτη 18/7/2019           SV3QUD  SV3IDB
Παρασκευή 19/7/2019           SV3DVK  SV3DVW
Σάββατο 20/7/2019           SV3QUB  SV3QUG
Κυριακή 21/7/2019           SV3SFJ  SV3ORU
     
Δευτέρα 22/7/2019           SY3AZH  SY3ADB
Τρίτη 23/7/2019           SV3SFK  SV3SFH
Τετάρτη 24/7/2019           SV3RJT  SV3ORE
Πέμπτη 25/7/2019           SV3IEG  SV3QUB
Παρασκευή 26/7/2019           SV3GKU  SV3GKX
Σάββατο 27/7/2019           SV3ARF  SV3IDD
Κυριακή 28/7/2019            SV3ORU  SY3CRC
     
Δευτέρα 29/7/2019           SY3AZH  SY3ADB
Τρίτη 30/7/2019           SV3RJT  SY3BEJ
Τετάρτη 31/7/2019           SV3QUD  SV3IDB
     
     
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Ο.Ε.Α SY3ADB SY3AZH SV3RJT
     
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
SV3GKU   SV3GKX

Αφήστε μια απάντηση