Σεμινάριο για την διάδοση στα VHF

 

Νοέμβριος 2010.

Σάββατο 20/10/2010 Σεμινάριο για την διάδοση στα VHF. Το σεμινάριο έλαβε χώρα στην αίθουσα του Πολιτιστικού κέντρου εργαζομένων στον ΟΤΕ Πάτρας και το  παρακολούθησαν αρκετοί συνάδελφοι. Την εξαιρετική παρουσίαση έκανε ο συνάδελφος SV1BJY.