Τοποθέτηση R3 στην Λευκάδα

There are no translations available.

 

Απρίλιος 2004

Τίθεται σε λειτουργία ο επαναλήπτης R3 στην θέση "ΕΓΚΛΟΥΒΗ" Λευκάδας, σε αντικατάσταση του επαναλήπτη R-1. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται υπό την επίβλεψη και συνεχή συντήρηση, από τον ακούραστο συνάδελφο SV8BUS ο οποίος και διέθεσε τα μηχανήματα. Ο επαναλήπτης R3 μαζί με το υπόλοιπο δίκτυο επαναληπτών της Δυτικής Ελλάδας, αποτελεί σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας των ομάδων έκτακτης ανάγκης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.