Σεμινάριο "ψηφιακές επικοινωνίες - APRS"

 

Δεκέμβριος 2003

Πραγματοποιείται στην αίθουσα του Πολιτιστικού κέντρου εργαζομένων στον Ο.Τ.Ε. Πάτρας σεμινάριο με θέμα "ψηφιακές επικοινωνίες - APRS" . Την παρουσίαση έκανε ο Συνάδελφος SV1RD σε ακροατήριο 30 συναδέλφων. Κατά γενική ομολογία των συναδέλφων ήταν ένα επιτυχημένο σεμινάριο, το οποίο τους έδωσε την ευκαιρία να μάθουν για το APRS και να ικανοποιήσουν τις απορίες τους.