Τοποθέτηση αναμεταδότη APRS

 

Μάιος 2003

Τοποθετείται στην περιοχή Κάστρο Κυλλήνης ο τρίτος ψηφιακός αναμεταδότης APRS του Συλλόγου μας με το διακριτικό J43VAF καλύπτοντας το κενό μεταξύ Πάτρας (J43VAE) και Ζακύνθου (SV8CS-11). Ευχαριστούμε τους συναδέλφους SV3BEF για το TNC 1270 που προσέφερε, τον SV3DJI για το μηχάνημα IC-229 και τον SV3DJF για την κεραία 4 5/8.