Τοποθέτηση αναμεταδότη APRS

 

Μάιος 2002

Η τεχνική επιτροπή του Συλλόγου μας εγκαθιστά στον Α/Τ του ΟΤΕ στην ΕΓΚΛΟΥΒΗ Λευκάδας τον δεύτερο ψηφιακό αναμεταδότη APRS με το διακριτικό J48VAJ προκειμένου να καλυφθεί το κενό επικοινωνίας που υπήρχε στην περιοχή. Παρά τις αντιδράσεις κάποιων Ραδιοερασιτεχνών !!!! - εκτός Λευκάδας - ο αναμεταδότης παρέμεινε στο σημείο και προσφέρει τις υπηρεσίες μέχρι σήμερα κανονικά. Ευχαριστούμε τον SV8BUS για το VHF πομποδέκτη που προσέφερε και για την εξαιρετική συντήρηση που προσφέρει στα μηχανήματα.