Πρώτος αναμεταδότης APRS του Συλλόγου

 

Ιούλιος 2000

Εγκαθίσταται στην Αρόη στο σημείο όπου βρίσκεται και ο επαναλήπτης RU0 ο πρώτος ψηφιακός αναμεταδότης APRS του Συλλόγου μας με το χαρακτηριστικό J43VAE. Ευχαριστούμε τον SV3AQP για το μηχάνημα που προσέφερε τον SV3AQN για το Linear και τον SV3CYL για το τροφοδοτικό.