Γενική Συνέλευση - κοπή πίτας

 

 Ιανουάριος 2000

Κυριακή 23/1/2000 Γραφεία Ε.Ρ.ΔΥ.Π. Πραγματοποιείται η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τυο Συλλόγου μας και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Την συνέλευση προήδρευσε ο SV3ALC. Όλοι οι συνάδελφοι που πήραν τον λόγο ζήτησαν την ενεργότερη συμμετοχή και των υπολοίπων μελών μας προκειμένου να βοηθηθεί το Δ.Σ. στο έργο του. Εγκρίθηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός έτους 1999.