Πατήστε στις σχετικές περιοχές της εικόνας για περισσότερες πληροφορίες

R3 (SV8R) - APRS DIGI (J48VAO) RU0 (SV3C) - APRS DIGI (J43VAE) - LINK R5 Pilio - LINK RU0 /145.250 APRS DIGI (J43VAF)