Τεμπών 2 - 26333 Πάτρα. Ανοιχτά τις Τετάρτες 19:00 - 21:00, Τον Αύγουστο κλειστά, ------------------------- e-mail : sz3p@erdyp.gr sz3perdyp@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/groups/360483718013624/ Πρόεδρος: sv3gku@gmail.com Αντιπρόεδρος : sv3qub@gmail.com

ERDYP ΕΡΔΥΠ

AWARD RESULTS FOR SZ3PMBG19

No ~001~ SP4OLP Bogusław Szymański

No ~002~ DL4YCD Juergen Keller

No ~003~ SY1CVS Dionysios A. Raptis Operator Award

No ~004~ F8NHF Douliez Denis

No ~005~ SP5GDY Henryk Blonski

No ~006~ UA9TK Alex Muzafarov

No ~007~ SV3SKM Dimitris Mouroutis Operator Award

Νο ~008~ OE8MKQ Michael Klaus Kornhoff

No ~009~ US3LX Len N.Kholod

No ~010~ SV3SFK George C. Belavgenis

No ~011~ SV3QUB Giorgos Antonopoulos

No ~012~ SV3SFH George E. Dasoukis

No ~013~ SV3SFJ Athanasios A. (Nasos) Mamasioulas

No ~014~ SV3FUP Aris Georgopoulos