Τεμπών 2 - 26333 Πάτρα. Ανοιχτά τις Τετάρτες 19:00 - 21:00, Τον Αύγουστο κλειστά, ------------------------- e-mail : sz3p@erdyp.gr sz3perdyp@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/groups/360483718013624/ Πρόεδρος: sv3gku@gmail.com Αντιπρόεδρος : sv3qub@gmail.com

ERDYP ΕΡΔΥΠ

Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Η σελίδα θα ενημερωθεί για τις εξετάσεις της Α΄ Περιόδου 2022 όταν θα έχουμε νεότερα.

09/11/2021 (αφορά τις περσινές εξετάσεις , Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΙΔΙΑ)

Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών Β Περιόδου 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Ενημερώνουμε τους φίλους μας που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη ότι σύμφωνα με απόφαση που λάβαμε η ημερομηνία των εξετάσεων θα είναι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 09:00.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων (ισόγειο) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας (Σταγείρων αρ. 23, Πάτρα).

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά υποψηφίων μέχρι και την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίησητου ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.

β. Σε περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και τη μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής, όπου προβλέπεται.

γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.

δ. Παράβολο 26 € (e-παράβολο με κωδ. 5113)

ε. Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων για την έκδοση του πτυχίου).

Την ημέρα των εξετάσεων ως είθισται μέλη από το Δ.Σ της ΕΡΔΥΠ θα παρευρίσκονται πλησίον του χώρου των εξετάσεων για ηθική συμπαράσταση.

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους !!

Εκ του Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

SV3GKU Κοντογούρης Αλέξανδρος

sv3gku@gmail.com

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Κατεβάστε την ύλη από τα παρακάτω LINK :

Ερωτηματολόγιο Εξετάσεων για SV (Μεγάλη άδεια)

Ερωτηματολόγιο Εξετάσεων για SΥ (Μικρή άδεια)

Προετοιμασία εξετάσεων για το κινητό από τον SV8RRS