Τεμπών 2 - 26333 Πάτρα. Ανοιχτά τις Τετάρτες 19:00 - 21:00, Τον Αύγουστο κλειστά, ------------------------- e-mail : sz3p@erdyp.gr sz3perdyp@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/groups/360483718013624/ Πρόεδρος: sv3gku@gmail.com Αντιπρόεδρος : sv3qub@gmail.com

ERDYP ΕΡΔΥΠ

Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας στις 9 Δεκεμβρίου 2022

Ενημερώθηκε 15/11/2022

Εξετάσεις Ραδιοερασιτεχνών ΄Β Περιόδου 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Ενημερώνουμε τους φίλους μας που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη ότι σύμφωνα με απόφαση που λάβαμε η ημερομηνία των εξετάσεων θα είναι 9 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 09:00.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων (ισόγειο) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας (Σταγείρων αρ. 23, Πάτρα).

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά υποψηφίων μέχρι και την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Επίσης, κατά
την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της
ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίησητου ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.

β. Σε περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και τη μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής, όπου προβλέπεται.

γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.

δ. Παράβολο 26 € (e-παράβολο με κωδ. 5113)

ε. Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων για την έκδοση του πτυχίου).

Την ημέρα των εξετάσεων ως είθισται μέλη από το Δ.Σ της ΕΡΔΥΠ θα προσπαθήσουν να παρευρίσκονται πλησίον του χώρου των εξετάσεων για ηθική συμπαράσταση.

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους !!

Εκ του Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

SV3GKU Κοντογούρης Αλέξανδρος

sv3gku@gmail.com

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Κατεβάστε την ύλη από τα παρακάτω LINK :

Ερωτηματολόγιο Εξετάσεων για SV (Μεγάλη άδεια)

Ερωτηματολόγιο Εξετάσεων για SΥ (Μικρή άδεια)

Προετοιμασία εξετάσεων για το κινητό από τον SV8RRS